Van 2012 tot 2019 hebben tuinbouwbedrijven overheidshulp gehad om CO2-heffing te ontwijken

Tussen 2012 en heden hebben tuinbouwbedrijven in Nederland met behulp van de overheid de CO2-heffing kunnen ontwijken. Dit staat in de NRC op vrijdag 25 oktober 2019. Voor haar bericht heeft de NRC zich gebaseerd op een rapport van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Volgens het bericht vielen in Nederland meer dan honderd tuinbouwers oorspronkelijk onder de CO2 heffing daar zijn in 2019 slechts 15 bedrijven van over. De genoemde tuinbouwbedrijven vallen onder het zogenaamde Europese emissierechtensysteem ETS. Onder dit ETS vallen verschillende bedrijven in Europa. Ook industriële bedrijven die veel CO2 uitstoten vallen onder het ETS.

Het ETS systeem is een heffingssysteem waarin bedrijven die veel CO2 uitstoten bepaalde emissierechten moeten kopen. In feite is het emissierechtensysteem een boeteprogramma waarbij een bepaald bedrag moet worden betaald voor het uitstoten van CO2. De prijs die bedrijven moeten betalen voor emissierechten wordt weer gebaseerd op basis van vraag en aanbod. De Europese Unie wil de CO2 emissie te bepreken door steeds minder emissierechten in het ETS beschikbaar te stellen. Bedrijven kunnen echter ook emissierechten verkopen als ze minder CO2 uitstoten dan de hoeveelheid waar ze vanuit het ETS-systeem recht op hebben.

Een aantal tuinbouwbedrijven zou onder het ETS-systeem zijn uitgekomen omdat ze hun ondernemingen zouden hebben gesplist. Daarnaast werden bijvoorbeeld gasketels als ‘reserve’ aangemerkt waardoor de bedrijven geen emissierechten hoefden te betalen. De NEa spreekt van een “georganiseerde uittocht”. Er is in 2011 een speciale CO2-heffing ingesteld door de staatssecretarissen Atsma van Milieu en Bleker van Landbouw voor de hele tuinbouwsector. Die aangepaste heffing geldt nog steeds voor zo’n 3500 tuinbouwbedrijven. Volgens het onderzoek van NRC blijkt nu dat die heffing nooit is geïnd. Het ministerie van Landbouw geeft toe dat ze achterloopt met de uitvoering van het systeem.