PvdA pleit voor CO2-heffing industrie in 2019

De invoering van een CO2 heffing voor bedrijven is op dit moment nog van de baan maar als het aan de PvdA ligt komt daar verandering in. De politieke partij heeft nog een poging gedaan om alsnog een CO2-heffing voor bedrijven in te voeren. Bedrijven moeten meer betalen voor de uitstoot van CO2. Door de CO2 heffing in te voeren ontvangt de overheid meer geld zodat dit gebruikt kan worden om de energiebelasting voor burgers te verlagen. Door de huidige plannen gaan burgers verhoudingsgewijs veel betalen voor de energietransitie die voortvloeit uit het klimaatakkoord.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is door PvdA-leider Asscher benaderd om een CO2-heffing door te rekenen. In de berekening wordt uitgegaan van een starttarief in 2021 van 45 euro per ton CO2 die uitgestoten wordt. Om bedrijven te stimuleren om de CO2 emissie te beperken de komende jaren gaat het tarief voor de CO2 emissie ieder jaar met twee procent omhoog, dit loopt op tot 80 euro per ton Co2 emissie in 2050. Het verbaast verschillende milieuorganisaties en politieke partijen vinden het vreemd dat er in het klimaatakkoord geen heffing is opgenomen voor de industrie.

Door bedrijven meer te laten betalen voor CO2 emissie zou de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te veel worden aangetast. Het klimaatakkoord is gesloten met verschillende maatschappelijke organisaties en partijen waardoor er concessies moesten worden gedaan. Deze concessies hebben er voor gezorgd dat bepaalde elementen niet in het klimaatakkoord zijn opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat de betaalbaarheid van de energietransitie is het geding komt.