Afvalscheiding meest effectieve manier om restafvalberg te verminderen

Restafval is al het afval dat feitelijk geen andere bestemming meer kan krijgen dan de stort. Vanwege het gebrek aan mogelijkheden om restafval opnieuw te gebruiken vormt restafval een letterlijk groeiend probleem. De berg restafval kan op verschillende manieren worden verkleind. Een belangrijke oplossing is het scheiden van GFT, plastic, papier en glas. Door deze materialen gescheiden in te leveren komt er minder afval op de restafvalberg. Ook kunnen de materialen weer worden hergebruikt en gerecycled. Dat zorgt er vervolgens weer voor dat er minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden aangewend in het productieproces. Juist het beperken van de hoeveelheid nieuwe grondstoffen is een belangrijk speerpunt op weg naar een circulaire economie.

De circulaire economie is echter compleet uit beeld als er nog steeds nieuwe fossiele grondstoffen worden gehaald uit de aardbodem om plastic en brandstof te produceren. Gelukkig zijn er wel steeds meer initiatieven die er voor zorgen dat afval wordt gereduceerd. Zo maken al steeds meer snackbars gebruik van biologisch afbreekbare patatbakjes en worden ook rietjes en plastic vorkjes steeds meer uitgebannen uit restaurants. Ook in de voedingsmiddelenindustrie worden steeds meer plastic verpakkingen vervangen voor duurzame alternatieven. Dat wordt echter nog op beperkte schaal gedaan. Als de overheid meer dwang uitoefent op bedrijven dan is de kans groot dat verduurzaming in de verpakkingsindustrie en de reductie van de afvalberg sneller gaat verlopen.