PlasticHeroes-project werkt onvoldoende in 2016

In Nederland heeft met het PlasticHeroes-project een tijd terug ingevoerd. Dit project is er op gericht om plastic afval nog beter te scheiden van het overige restafval. Burgers wordt gevraagd om plastic verpakkingen apart in te leveren of aan te bieden voor recycling. Het project draagt de mooie naam PlasticHeroes. Deze naam klinkt veelbelovend maar in de praktijk zorgt het project helaas voor onvoldoende resultaten.

Recycling Netwerk

Het Recycling Netwerk is een samenwerkingsverband tussen verschillende milieu-organisaties en natuurorganisaties. Deze instantie heeft cijfers aan de Tweede Kamer verstrekt over het effect en de resultaten van de recycling van plastic. Hieruit blijkt dat in 2013 ongeveer 50 kiloton aan plastic verpakkingen werden hergebruikt van de totale hoeveelheid van minimaal 268 kiloton. Als men dit goed bekijkt gaat het om slechts 19 procent. Volgens het Recycling Netwerk wordt ondanks alle sorteeractiviteiten en de reinigingprocessen slechts een beperkt deel van het resterende plastic afval gerecycled.

Het blijkt zelfs dat het grootste deel van de output van de speciale sorteerfabrieken onverkoopbaar is. Dit deel en wordt met geld toe afgezet voor zogenaamde ‘nuttige toepassingen’. Als men het plastic niet kwijt kan op de markt wordt het opgeslagen. In 2013 werd uiteindelijk bijna 24 kiloton plastic afval verwerkt tot recyclaat dat nieuwe plasticproducten kon vervangen aaldus de informatie van Recycling Netwerk.