Circulaire economie nog ver weg: veel gemeenten halen restafvaldoelstelling 2020 niet

Volgend jaar zullen hooguit 71 van de 355 Nederlandse gemeenten de afvaldoelstelling halen. Deze afvaldoelstelling is vanuit het Rijk vastgesteld en bestaat uit een maximale hoeveelheid afval per inwoner van een gemeente. De restafvaldoelstelling is maximaal 100 kilo restafval per inwoner voor 2020. Dat is aanzienlijk minder dan de hoeveelheid restafval die in 2019 per inwoner wordt ingezameld. In 2019 ligt het aantal kilo’s restafval nog op 151 kilo per inwoner volgens het artikel in de Volkskrant op maandag 28 oktober 2019. Het artikel van de Volkskrant heeft zich gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat.

Volgens het artikel hebben vooral grote steden met meer dan honderdduizend inwoners problemen om de afvaldoelstellingen te halen. In de grote steden van Nederland wordt het afvaldoel voor 2020 in ieder geval ruimschoots gemist. Gemiddeld ligt daar de hoeveelheid restafval per persoon op 245 kilo aldus de Volkskrant. Het is echter mogelijk dat de daadwerkelijke hoeveelheid afval per inwoner nog hoger ligt. Dat komt omdat de resultaten van bedrijven en bovendien het grofvuil niet zijn meegenomen in de analyse van het dagblad.