Nettoarbeidsparticipatie van jongeren lag in 2018 hoger dan in 2014

De nettoarbeidsparticipatie onder jongeren lag in 2018 hoger dan vier jaar daar voor. In 2014 was de arbeidsdeelname van jongeren nog 62 procent. De arbeidsparticipatie van de onderwijsvolgende jongeren zonder diploma was in 2014 in totaal 48 procent en deze steeg naar 56 procent in 2018. De werkgelegenheid is in 2018 aanzienlijk toegenomen. Met name in de bouw, werktuigbouwkunde en overige technische sectoren is het aantal vacatures aanzienlijk toegenomen. Dat zorgde ook voor meer kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt.

In de installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek zijn veel bedrijven bereid om arbeidskrachten aan te nemen die nog een vak moeten leren. Als deze instromers al over een diploma beschikken in deze technische sectoren dan is dat een pré maar veel bedrijven zijn ook bereid om mensen doormiddel van een BBL opleiding of BBL traject te ontwikkelen tot vakmensen. BBL is een variant van werken en leren en is een praktijkgerichte manier van opleiden.