Wat is het verband tussen een grootheid en een eenheid?

In de natuurkunde wordt gebruik gemaakt van grootheden. Deze grootheden hebben een bepaalde waarde. De waarden van grootheden worden uitgedrukt in eenheden. Een eenheid is een bepaalde maat waarin een grootheid kan worden uitgedrukt. Het verband tussen eenheid en grootheid is dus dat een grootheid wordt uitgedrukt in een eenheid. Hieronder zijn de termen grootheid en eenheid nader omschreven.

Grootheid
Een grootheid is een eigenschap die kwantificeerbaar is. Deze eigenschap kan direct worden gemeten en worden uitgedrukt in andere grootheden. Een grootheid is dus iets wat gemeten kan worden. Een aantal voorbeelden van grootheden zijn: tijd, massa, gewicht, lengte of afstand. De dimensie van de grootheid is dezelfde als die van de eenheid.

Eenheid
Een eenheid is een maataanduiding. Door gebruik te maken van meettechnieken en meetinstrumenten kan de waarde van een bepaalde grootheid numeriek worden vastgesteld. Hierbij wordt de waarde van een grootheid langs een bepaalde ‘meetlat’ gelegd. Door het gebruik van voorvoegsels kan men eenheden op een standaardmanier verkleinen of vergroten. Voorbeelden van eenheden zijn meter, seconde en kilogram.

Het SI stelsel
Het is belangrijk dat een eenheid in een eenduidige vastgestelde maat is die voor iedereen wereldwijd herkenbaar is. Door deze herkenbaarheid kunnen producten, goederen en stoffen worden effectief  verhandelt tussen landen, personen en bedrijven. Om dit te bewerkstelligen zijn standaard grootheden vastgelegd in een internationaal systeem. Dit systeem is het Systeme International  en wordt ook wel het SI stelsel genoemd. Het SI stelsel is ingevoerd in 1960 en wordt beheerd door het Bureau international des poids et mesures  in de plaats Sèvres in Frankrijk. De doelstelling van het SI stelsel is het bewerkstelligen dat landen internationaal zoveel mogelijk met dezelfde standaards werken.

Wat is een parameter of wat zijn parameters?

Een parameter is een in te stellen grootheid in een bepaald model. Dit is een variabele die gebruikt kan worden voor een bepaald doel of een bepaalde werking. Aan een parameter wordt een constante waarde toegekend. Parameters worden in de exacte wetenschappen gebruikt als een belangrijke factor waarmee de uiteindelijk toestand of waarde van een systeem kan worden bepaald. Een parameter moet daarvoor wel een bepaalde waarde toegekend krijgen.

Als men de term parameter hanteert in de installatietechniek en elektrotechniek dan kan een bepaalde stand van een lichtknop een parameter zijn. Ook de stand van de van een thermostaat is een parameter van een verwarmingssysteem. Een parameter kan worden gemeten of worden uitgedrukt in een bepaalde waarde. Zo kan de lichtknop in bijvoorbeeld de dim-stand staan of kan een thermostaat op een bepaalde temperatuur worden ingesteld. Daarnaast kan een temperatuur ook worden gemeten en worden uitgedrukt in graden Celsius. De lichtintensiteit kan worden uitgedrukt lumen.

In bepaalde processen kan men ook geluid en geluidsniveaus meten en instellen. In de techniek wordt de term parameter niet alleen in de installatietechniek en elektrotechniek. Parameters worden ook gebruikt in de procestechniek en industrie. Hierbij worden parameters onder andere gebruikt in de meet- en regeltechniek en aanverwante instrumentatie.