Wat houdt bbl in?

BBL is de Beroepsbegeleidende Leerweg en is een Nederlandse, praktijkgerichte variant van het middelbaar beroepsonderwijs. BBL wordt ook wel werken en leren genoemd omdat de deelnemer aan deze opleidingsvorm ongeveer zeventig tot tachtig procent van zijn of haar opleiding in de praktijk aan de slag is bij een erkend leerbedrijf. De overige twintig tot dertig procent is de leerling aanwezig op het mbo opleidingsinstituut om theorielessen en praktijklessen te volgen en toetsen en examens af te ronden. Het BBL onderwijs is de tegenhanger van het BOL onderwijs als het gaat om de verhouding tussen theorie en praktijk. Bij het BOL onderwijs gaat de deelnemer ongeveer tachtig procent van zijn of haar tijd naar het opleidingsinstituut en ongeveer twintig procent van de tijd zal worden besteed aan een praktijkstage die ook wel beroepspraktijkvorming (bpv) wordt genoemd.

BBL in de techniek
Kenmerkend voor de BBL variant van het mbo is dat deelnemers aan deze opleidingen vooral in de praktijk vaardigheden leren toepassen. Het is leren doormiddel van werken. Daarvoor is natuurlijk een erkend leerbedrijf nodig dat voldoende faciliteiten en personeelsleden heeft om de BBL-leerling goed te begeleiden. In de techniek zijn er steeds meer bedrijven die een erkend leerbedrijf willen worden. Daarvoor dienen deze bedrijven een aanvraag in bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Deze stichting gaat vervolgens toetsen of het bedrijf aan de eisen voldoet die aan een erkend leerbedrijf worden gesteld. Voor bedrijven is de titel ‘erkend leerbedrijf’ iets om trots op te zijn.

Het toont namelijk aan dat het bedrijf in staat is om een BBL-leerling te begeleiden in zijn of haar opleiding om een vakvolwassen kracht te worden. In de techniek is een tekort aan vakvolwassen krachten oftewel vakmensen. Dit tekort aan vakkrachten blijkt uit het grote aantal vacatures dat open staat in de techniek in 2018. Ook na dit jaar wordt er nog steeds krapte op de arbeidsmarkt verwacht. Deze krapte is in feite een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel. Door te investeren in BBL-ers kan het tekort aan vakkrachten voor de toekomst worden beperkt. Investeren in de BBL is daardoor een investering in de toekomst van de techniek.

Waarom zou ik BBL gaan doen?

Leerlingen die van het vmbo afkomen kunnen zich afvragen welke opleiding ze zouden willen volgen. Een belangrijke afweging die dan gemaakt kan worden is wil je praktijkgericht leren of ben je meer theoretisch ingesteld. Als je theoretisch bent ingesteld is een BOL variant van het mbo verstandig. Praktijkgerichte mensen voelen zich vaak meer thuis op een BBL opleiding omdat ze dan met de handen kunnen werken. Bovendien verdien je tijdens een BBL-opleiding vaak een basissalaris bij een erkend leerbedrijf. Dit salaris is meestal niet heel hoog omdat je nog moet leren. Toch is het salaris tijdens een BBL-opleiding altijd meer dan de vaak bescheiden vergoeding die een BOL-leerling krijgt tijdens een stage of beroepspraktijkvorming. Het aanmelden voor een BBL opleiding heeft dus een aantal belangrijke voordelen. Verder heeft BBL ook overeenkomsten met BOL. Zo zijn beide opleidingsvarianten vaak in dezelfde opleidingsrichting. Er zijn BOL en BBL varianten in de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, installatie techniek, de bouw en nog verschillende andere technische sectoren.

Aanmelden voor BBL
Iemand die een BBL opleiding wil doen kan zich aanmelden bij een ROC of informatie inwinnen bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast is het ook mogelijk om je aan te melden voor een BBL traject in de techniek bij een technisch uitzendbureau. Technischwerken.nl heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met VCU uitzendbureau Technicum. Dit uitzendbureau is VCU gecertificeerd en daardoor bevoegd om aan VCA gecertificeerde bedrijven personeel te leveren. Dat is een belangrijke meerwaarde want daardoor kan en mag Technicum vrijwel bij elk technisch bedrijf personeel bemiddelen dus ook BBL-ers. Via de knop ‘contact’ of ‘BBL Technicum’ op de homepage kan je jezelf aanmelden voor een BBL traject. Een opleidingscoördinator of een consultant neemt vervolgens contact met je op voor een adviesgesprek. Dit adviesgesprek is gericht op jouw wensen en mogelijkheden op de technische arbeidsmarkt. Aanmelden voor BBL via Technicum is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Werkgevers zijn positief over afgestudeerde mbo’ers in 2018

Het bedrijfsleven in Nederland is positief gestemd over de afgestudeerde mbo’ers die bij hen in dienst zijn. In totaal geeft tachtig procent van de werkgevers in Nederland aan dat de beroepsvaardigheden van net afgestudeerde mbo’ers goed tot zeer goed zijn. Dit komt naar voren uit een rapport van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) dat vrijdag 13 april 2018 is gepubliceerd. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Tijdens het onderzoek werd aan werkgevers gevraagd wat ze vinden van de kwaliteit van mbo’ers die net zijn afgestudeerd en werkzaam zijn binnen hun bedrijf. Daarbij werden zeven criteria gehanteerd. Dit onderzoek wordt iedere twee jaar in Nederland uitgevoerd.

Mbo’ers scoren goed
Van de werkgevers die deelnamen aan het onderzoek is een groot deel vooral tevreden het criteria ‘omgang met collega’s en leidinggevenden’. Ook op het gebied van motivatie oftewel de ‘bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf’ scoorden mbo’ers goed. Respectievelijk 87 procent en 88 procent van de werkgevers vindt mbo’ers op dit gebied goed scoren. Toch zijn de werkgevers niet over elk criterium even positief. Op het gebied van ‘taal- en rekenvaardigheden’ zijn werkgevers minder tevreden over het niveau van de mbo-ers. Van de werkevers geeft toch nog 64 procent aan dat de mbo’ers die bij hun bedrijf werkzaam zijn goed tot zeer goed scoren op dit aspect. Naarmate het opleidingsniveau van de mbo’er hoger ligt zijn ook de werkgevers meer tevreden. Mbo-opleidingen lopen op van niveau 1 tot niveau 4. Er zijn zelfs mbo-opleidingen met een niveau 5 dat ook wel de specialistenopleiding wordt genoemd.

BOL en BBL
Veel mbo-opleidingen zijn er in een Bol variant en een BBL variant. De afkorting BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Iemand die deze mbo-variant volgt is het grootste deel van de opleiding op school aanwezig. De afkorting BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een BBL opleiding is een combinatie van werken en leren. Een BBL’er is niet het grootste deel van zijn of haar opleiding op school maar juist aan het werk bij een erkend leerbedrijf. De kwaliteit van mbo-opleidingen neemt toe omdat er meer wordt gekeken naar de specifieke wensen en kwaliteiten van de leerling. Er zijn leerlingen die liever in de praktijk werken. Daarvoor is BBL zeer geschikt. Andere leerlingen zijn wat meer theoretisch ingesteld. Deze leerlingen kunnen vaak beter de BOL variant volgen.

Interesse in BBL?
Wanneer je interesse hebt in een BBL opleiding kun je contact opnemen met mbo opleidingsinstituut bij jou in de buurt. Mocht je interesse hebben in een BBL-opleiding bij een technisch bedrijf of een bedrijf in de bouw dan kun je ook het contactformulier van deze website gebruiken om je via Technicum aan te melden voor een BBL-traject. Daarvoor kun je ook de knop ‘BBL’ gebruiken.