Wordt energiebesparing voor bedrijven verplicht vanaf 2016?

Het Energieakkoord biedt bedrijven in Nederland duidelijkheid over de energiebesparing die van hen verlangd wordt. De afspraken in het Energieakkoord moeten worden nagekomen. De vraag is echter of dit gebeurd. Bedrijven moeten namelijk de nodige inspanningen leveren om de energiebesparing te verwezenlijken. Als deze inspanningen niet voldoende resultaat hebben zal de overheid stappen moeten nemen om bedrijven te verplichten om de afspraken van het Energieakkoord na te leven.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dinsdag 17 mei 2016 aangegeven dat hij zich volledig zal inzetten om de doelen van het Energieakkoord te behalen voor Nederland. Het Energieakkoord is in 2013 gesloten tussen bedrijven, de overheid en verschillende organisaties. De minister kan echter niet alleen de doelstellingen behalen. Daarvoor is de minister vrijwel volledig afhankelijk van de inspanningen en medewerking van bedrijven.

In oktober 2016 wordt gekeken of de inspanningen van bedrijven het gewenste resultaat hebben. Als in die maand de resultaten onvoldoende zijn is de minister van plan om nieuwe stappen te ondernemen. Hij heeft daarbij aangeven dat hij overweegt om een verplichtende maatregel in te voeren om meer energie te besparen in de energie-intensieve industrie. De minister benadrukt dat het verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening hard nodig is. Daarom zal de minister samen met alle betrokken partijen blijven werken aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Energieakkoord.

Ed Nijpels is de voorzitter van de commissie die de voortgang van het Energieakkoord bewaakt. Hij benadrukt dat de afspraken moeten worden nagekomen. Volgens hem moeten metaalbedrijven en bedrijven in de chemische sector snel met concrete plannen komen die er voor zorgen dat er 9 petajoule energie wordt bespaard. Ook kleine bedrijven en kantoren moeten energie gaan besparen door de verwarming en verlichting te laten voldoen aan een hogere energiezuinigheid. Deze energie verbruikende voorzieningen moeten minimaal aan de eisen van energielabel C voldoen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd zullen er maatregelen moeten volgen.

Reactie van Technisch Werken
Het Energieakkoord heeft voor veel bedrijven in Nederland nauwelijks prioriteit. In plaats daarvan richten ze zich meer op de productie en de reductie van kosten. De overheid zou de bedrijven in Nederland meer moeten stimuleren om de afspraken na te komen van dit akkoord. Dit kan door maatregelen te nemen in de vorm van boetes maar ook beloningen zouden tot de mogelijkheden moeten behoren.