Energiebesparing en energietransitie moeten meer aandacht krijgen vanaf 2017

Donderdag 19 oktober 2017 is in Nederland de Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV) gepubliceerd. Hieruit komt naar voren hoe het is gesteld met de doelstellingen van Nederland op het gebied van hernieuwbare energie en energiebesparing. Het wordt duidelijk dat de korte termijndoelen waarschijnlijk niet gehaald gaan worden en de doelstellingen op de langere termijn realistischer zijn. Er zijn verschillende acties nodig om ook de energiebesparing zo te laten verlopen dat de doelstellingen in 2020 op dit gebied gehaald gaan worden. De besparingen die inmiddels zijn afgesproken blijken te weinig op te leveren dan eerder werd gedacht. Er zijn ook verschillende tegenvallende resultaten geboekt in de glastuinbouw. Dit schrijft demissionair minister Kamp aan de Tweede Kamer.

Emissie van broeikasgassen
De uitstoot van broeikasgassen moet in Nederland in 2020 met minimaal 25 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Dit werd door de rechter bepaald in 2015. Deze doelstelling kan alleen worden realiseert als ook de doelen die zijn genoteerd in het Energieakkoord worden behaald verwacht Kamp. De 47 partijen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het Energieakkoord gaan overleggen hoe de doelstellingen toch nog gehaald kunnen worden. Daarover moet aan het einde van 2017 meer duidelijkheid ontstaan.

Energietransitie
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is betrokken geweest bij het opstellen van de NEV 2017. Deze organisatie stelt dat Nederland wel druk bezig is met de energietransitie. Het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemarkt heeft een grote sprong gemaakt. Dat is goed nieuws maar er moeten nog wel verschillende hindernissen worden genomen. Ook de werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector neemt toe. Verder neemt ook de samenwerking toe tussen gemeenten in provincies op het gebied van energietransitie. Daardoor ontstaan steeds meer plannen op het gebied van energietransitie. Deze plannen moeten echter wel gerealiseerd worden.