Flexwerkers moeten meer inspraak krijgen vanaf 2016

Werknemers die op basis van een flexibel contract werken worden ook wel flexwerkers genoemd. Onder flexwerkers vallen uitzendkrachten en werknemers die op basis van een payrollconstructie werken. Ook zelfstandigen zonder personeel, de zogenoemde zzp’ers, worden onder de categorie flexwerkers gerekend.

Deze groep werknemers hebben geen vast contract maar kunnen wel doorstromen naar een vast contract. Volgens de PvdA moeten werknemers met een flexcontract in de toekomst net zoveel inspraak in een onderneming krijgen als medewerkers die een vast contract hebben bij hetzelfde bedrijf. Dit werd door PvdA Kamerlid Grace Tanamal benoemd in een interview met een medewerker van nieuwswebsite NU.nl. De PVDA heeft hiervoor een initiatiefwet uitgeschreven.

Wat is de huidige situatie
Op dit moment, medio 2016, mogen flexwerkers zichzelf pas na geruime tijd beschikbaar stellen voor het kandidaatschap van de ondernemingsraad. Ook mogen ze pas na langere tijd stemmen op kandidaten die zich beschikbaar hebben gesteld voor de ondernemingsraad.

Kamerlid Tanamal wil dat flexwerkers gelijk worden behandeld op het gebied van inspraak in de OR ten opzichte van vaste krachten. Volgens haar mogen werknemers die op flexibele basis werken na een periode van zes gewerkte maanden al hun stem uitbrengen voor kandidaten van de ondernemingsraad. Op dit moment mogen flexibele arbeidskrachten pas na dertig maanden deelnemen aan de stemrondes voor de ondernemingsraad van een bedrijf.

Tanamal geeft daarnaast aan dat de PvdA in haar voorstel ook pleit om flexwerkers na een dienstverband van twaalf maanden al de mogelijkheid wil geven om zich kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad. Op dit moment mogen flexwerkers zich pas beschikbaar stellen voor een dergelijke positie na dertig maanden voor een bedrijf te hebben gewerkt. Volgens het kamerlid moeten werknemers binnen een organisatie gelijke rechten en kansen krijgen. Bovendien moeten werknemers goed worden vertegenwoordigd in de ondernemingsraad. Deze OR moet een afspiegeling zijn van de werkvloer. De laatste jaren is er duidelijk een verschuiving op de werkvloer merkbaar. Er zijn minder vaste krachten werkzaam bij bedrijven en het aantal flexwerkers neemt toe. Daarom moet ook de samenstelling van de OR kunnen veranderen.

Reactie van Technisch Werken
De overheid probeert al een paar jaar de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het aantal flexwerkers neemt in Nederland toe, zeker als men kijkt naar de toename onder de zelfstandigen zonder personeel. Steeds meer bedrijven passen hun bedrijfsvoering aan op de ontwikkelingen in de markt en de vraag van de klant. Dat zorgt er voor dat er momenten zijn dat er meer geproduceerd moeten worden dan andere momenten. Flexwerkers zijn dan de ideale oplossing.