Arbeidsinspectie moet meer aandacht hebben voor stof vanaf 2017

Arbeidsomstandigheden zijn van groot belang voor de gezondheid en het welzijn van werknemers op de werkvloer. Doormiddel van de voorschriften en richtlijnen uit de Arbeidsomstandighedenwet worden werkgevers gedwongen om zich in te zetten om een zo veilig mogelijk en gezond mogelijke werkplek de creëren voor werknemers. Vaak wordt daarbij vooral naar de duidelijk zichtbare aspecten gekeken met betrekking tot de veiligheid. Hierbij kan men denken aan veilige machines en een goed opgeruimde werkplek. De minder goed waarneembare aspecten kunnen gemakkelijk over het hoofd worden gezien tijdens een Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Tijdens deze RI&E worden de risico’s van een bedrijf in kaart gebracht en geëvalueerd bovendien wordt in een Risico Inventarisatie en Evaluatie ook aandacht besteed aan een plan van aanpak waarmee de risico’s verholpen kunnen worden. Volgens de Long Alliantie Nederland (LAN) wordt er echter op dit moment in Nederland te weinig gedaan om longziekten op de werkvloer tegen te gaan. De LAN is een samenwerkingsverband van onder meer patiëntenverenigingen, longartsen en zorgverzekeraars. Deze organisatie wil graag dat dit zo spoedig mogelijk verandert en heeft daarom een tienpuntenplan aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit plan pleit LAN onder andere voor meer arbeidsinspecties. Ook wordt gepleit voor meer betrokkenheid van huisartsen omtrent het opmerken van schadelijke effecten in de ademhalingsorganen van de werknemers.

Volgens directeur Emiel Rolink schieten niet alleen bedrijven tekort op het gebied van stofbestrijding ook de arbeidsinspectie moet meer doen. Volgens Rolink worden bedrijven maar één keer in de 25 jaar door de arbeidsinspectie (Inspectie SZW) gecontroleerd. Dat zorgt voor een te kleine prikkel om bedrijven echt aan te sporen om hun arbobeleid te optimaliseren onder andere op het gebied van stofbestrijding. De Long Alliantie Nederland schat dat in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen werken met stoffen die een longziekten kunnen veroorzaken. Dit zijn bijvoorbeeld lassers in bijvoorbeeld de aluminium jachtbouw maar ook bouwvakkers die gaten boren en sleuven frezen in beton. Ook  asbestsaneerders, schilders en schoonmakers kunnen te maken krijgen met schadelijke stoffen die ze inademen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. De LAN zegt dat ieder jaar in Nederland 4100 mensen overlijden aan een beroepsziekte. Van deze groep zouden ongeveer 3300 personen sterven door werken met stof aldus de LAN.