Grote energieverbruikende bedrijven voor 2018 energiezuiniger

Grote industriële energieverbruikers zijn van plan om binnen een jaar energiezuiniger te worden. Ze geven zichzelf een jaar de tijd stevige energiebesparende maatregelen te realiseren. Als het effect hiervan onvoldoende is zal de overheid met maatregelen gaan komen. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage 2016 die is gehouden in het kader van het Energieakkoord. Deze voortgangsrapportage is afgelopen vrijdag gepubliceerd.

De grote industriële bedrijven worden ook wel de energie-intensieve industrie genoemd. Dit is een sector waarin enorm veel energie wordt verbruikt.  De bedrijven in deze sector willen per 1 januari 2018 in totaal 9 petajoule energie bespaard hebben op hun totale energieverbruik. Deze energiebesparing is gelijk aan de energiebehoefte van grofweg 135.000 huishoudens.

In de voortgangsrapportage is naast deze doelstelling ook een pakket maatregelen benoemd die van toepassing is op energiebesparing in de zogeheten gebouwde omgeving. Met deze maatregelen hebben marktpartijen, de energieleveranciers, de netbeheerders en de overheid afspraken gemaakt om minder energie te verspillen. In 2017 zal duidelijk worden welke corrigerende maatregelen genomen zullen worden tegen partijen die zich in de praktijk toch niet aan de gemaakte aspraken houden. Ed Nijpels is de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord die toeziet op het naleven van de afspraken die zijn gemaakt.