In 2015 zijn bijna 48.000 nieuwbouwwoningen gebouwd

Het gaat goed met de nieuwbouw van woningen in Nederland. in 2015 werden er ongeveer 48.000 woningen nieuw gebouwd in Nederland. In 2014 waren dat nog iets meer dan 45.000. Het aantal huizen dat werd afgeleverd is wel lager uitgevallen dan in 2012 en 2013. In die periode werden nog ongeveer 49.000 woningen afgebouwd. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag 17 mei 2016 bekend gemaakt.

Nieuwbouw per regio
De woningbouw maakt in heel Nederland een groei door. Toch zijn er tussen de regio’s behoorlijke verschillen merkbaar. In grote steden neemt de woningbouw vooral een behoorlijke vlucht. Amsterdam staat daarbij als stad bovenaan. De gehele provincie Noord-Holland doet het ook goed op het gebied van de woningbouw. Dit komt vooral door de toename in de woningbouw van Amsterdam.

In Amsterdam werden meer dan vijfduizend nieuwe huizen en appartementen gebouwd in 2015. Daardoor steeg de plaatselijke woningvoorraad met 1,3 procent. De woningbouw ging echter door in Amsterdam. Er waren aan het einde van 2015 nog een aantal bouwprojecten niet afgerond. Ongeveer twaalfduizend woningen moeten nog afgebouwd worden.

In de provincies Drenthe, Friesland en Limburg zijn verhoudingsgewijs weinig nieuwe woningen gebouwd in Nederland. Aan het einde van 2015 waren er in Nederland 7,6 miljoen woningen. Dit aantal woningen lag 0,6 procent hoger dan in 2014. Ongeveer 64 procent van deze woningen vallen in het segment eengezinswoningen. Het overige percentage, 36 procent, valt in het segment appartementen. Als men kijkt naar de woningbouw in de afgelopen jaren dan valt het op dat voornamelijk in 2005 in Nederland veel appartementen zijn gebouwd.

Reactie van Technisch Werken
Het gaat steeds beter met de woningbouw in Nederland. Het aantal woningen neemt toe omdat de vraag naar woningen aan het stijgen is. De bouwbedrijven merken dat het drukker is geworden. De meeste bouwbedrijven hebben niets te klagen en hebben volop werk. Timmerlieden en andere bouwvakkers kunnen ook makkelijker aan een baan komen dan de afgelopen jaren het geval was. Technische uitzendbureaus plaatsen ook meer uitzendkrachten op de bouw. Kortom het is voor iedereen beter dat de woningbouw toeneemt.