Recordaantal nieuwbouwwoningen gebouwd in 2018

Het afgelopen jaar zijn in Nederland in totaal ongeveer 66.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Dit aantal is een groei van bijna vijf procent ten opzichte van 2017. Dit bericht werd donderdag 24 januari 2019 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau zijn er in Nederland sinds 2009 niet zoveel nieuwbouwwoningen gebouwd.

Woningvoorraad
Door de nieuwbouw van woningen steeg de totale woningvoorraad in Nederland met 0,9 procent. Niet in alle gemeenten werden veel nieuwe woningen gebouwd. Vooral in de gemeente Diemen nam de woningvoorraad sterk toe. Daar steeg de woningvoorraad met bijna vijf procent. De toename in de woningvoorraad lijkt sterk op de groei in de woningbouw die plaatsvond voor de economische crisis in Nederland. In de periode van 2000 tot en met 2009 nam de woningvoorraad toe met ongeveer 1 procent per jaar. Toen kwamen er per jaar ongeveer 76.000 woningen bij in Nederland. Na 2009 nam het aantal nieuwbouwwoningen op jaarbasis af.

Economische crisis
Tijdens het dieptepunt van de economische crisis daalde het percentage nieuwgebouwde woningen in Nederland naar 0,6 procent. Dat betekend dat er in dat jaar 45.000 woningen werden gebouwd. In de periode na dit dieptepunt nam de woningbouw weer een vlucht naar boven en steeg het aantal nieuwbouwwoningen ieder jaar. Ook in 2018 is de woningbouw ten opzichte van het jaar daarvoor toegenomen. De groei was wel iets minder groot. De cijfers die donderdag 24 januari 2019 zijn gepubliceerd door het CBS zijn nog voorlopig. In mei 2019 worden de definitieve cijfers over de nieuwbouw gepubliceerd.

Vacatures

Het grote probleem dat nu ontstaat in de woningbouw is dat er wel vraag is naar nieuwbouwwoningen maar dat er te weinig nieuwe projecten in de bouw starten. Er is in de drukke stedelijke gebieden waar veel vraag is naar (nieuwbouw)woningen nauwelijks grond beschikbaar. Dat zorgt er voor dat het bouwen van nieuwbouwwoningen niet overal even voorspoedig verloopt. Daarnaast is ook het tekort aan personeel in de bouw en installatietechniek een probleem. Er staan in deze sectoren duizenden vacatures open in Nederland.

BBL opleidingen
Er zijn veel te weinig mensen beschikbaar om de productie in de bouwsector op te vangen. Er zouden meer mensen geschikt gemaakt moeten worden voor de bouw en de techniek. Daarom zijn er opleidingstrajecten en omscholingstrajecten ingevoerd om werklozen en werkzoekenden te ontwikkelen richting de techniek. Ook worden er steeds meer BBL trajecten en BBL opleidingen ingezet als ontwikkelingstrajecten voor werkzoekenden en aankomende vakkrachten.