Geld voor innovatie moet ook van bedrijven en kennisinstellingen komen vanaf 2016

Er moet meer geld beschikbaar worden gemaakt voor innovatie. Verschillende ondernemers, onderzoekers en universiteiten zijn van mening dat er structureel meer geïnvesteerd moet worden in wetenschappelijk onderzoek. Per jaar zou 1 miljard euro extra geïnvesteerd worden aldus de betrokken instanties. Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft aan dat het extra geld dat nodig is voor de innovatie niet alleen uit de pot van de overheid moet komen. Volgens de minister doet de overheid al veel op dit gebied. Kamp vindt dat er wel extra geld besteed kan worden aan innovatie maar dat geld moet volgens hem door alle partijen gezamenlijk worden geïnvesteerd.

Kenniscoalitie
De kennisinstellingen, bedrijven en de overheid hebben zich met elkaar verenigd in de zogenoemde Kenniscoalitie. Hierbij zijn onder andere de vereniging van universiteiten VSNU, onderzoeksinstituut TNO, de Vereniging Hogescholen, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland aangesloten.

Deze Kenniscoalitie is van mening dat er meer geld vrij moet komen voor het aanpakken van maatschappelijke problemen. Hierbij kan men denken aan de reductie van CO2 emissie. Daaraan verbonden is de vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen. De samenwerking is volgens minister Kamp van groot belang. Deze samenwerking is volgens hem ook nodig op het gebied van investeringen. In de laatste twee jaar heeft het kabinet samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven ieder jaar twee miljard euro bijgedragen. Een woordvoerder van Kamp gaf aan dat vooral het bedrijfsleven extra kan investeren in ontwikkeling en onderzoek.