Wetenschappers: voedselverspilling en eetpatronen aanpassen om CO2 emissie en voedseltekorten tegen te gaan

Wetenschappers pleiten er voor dat de wereldbevolking meer doet om de voedselverspilling tegen te gaan en de gezondheid van mens en milieu te bevorderen. Uit een onderzoek waaraan 37 specialisten werkten uit 16 landen komt naar voren dat de wereld en haar inwoners gered kunnen worden als er meer aandacht wordt besteed aan voeding. Zo moeten mensen hun vleesconsumptie beperken en ook de consumptie van suiker moet worden aangepakt. Zowel de vleesconsumptie als de suikerconsumptie zou moeten worden gehalveerd aldus de onderzoekers. Daarnaast zouden mensen twee keer zo veel groente, noten en fruit moeten gaan eten. Het onderzoek heeft in totaal drie jaar geduurd.

Volgens de uitkomsten van het onderzoek zou een aanpassing van de eetgewoonten elf miljoen vroegtijdige sterfgevallen kunnen voorkomen. Daarnaast zou ook de uitstoot van broeikasgassen worden gereduceerd. Dit zorgt er voor dat de opwarming van de aarde wordt beperkt en de natuur wordt behouden. Tim Lang, hoogleraar aan de Universiteit van Londen, geeft de volgende toelichting “Ons eten en de manier waarop we het produceren bepalen het welzijn van de mensen en van de planeet”. Volgens Lang is het onmogelijk om in 2050 tien miljard mensen te voeden als de eetgewoonten niet worden aangepast.

De voedselproductie moet anders worden ingericht en de voedselverspilling moet worden tegen gegaan. Lang geeft aan dat er een “ingrijpende vernieuwing” nodig is. Het wereldwijde voedselsysteem zal moeten worden verandert op een manier die nog niet eerder heeft plaatsgevonden. Dat vereist niet alleen een andere manier van voedsel verbouwen en kweken maar ook een andere manier van voedsel produceren. Ook consumenten kunnen in hun voedingskeuze effectieve beslissingen maken door bewust te kiezen voor groente en fruit en minder voedsel weg te gooien. Ook de verpakking van voedsel moet duurzamer of beter gerecycled kunnen worden om de wereldwijde plasticproblematiek aan te pakken.