Voedselverspilling is niet lean

In het kader van lean manufacturing en lean management wordt er gelet op afval oftewel waste. Door productieprocessen te stroomlijnen en de doorlooptijd te verkorten kan men sneller en effectiever produceren. Daarbij is tijd niet het enige aspect waarin men winst kan behalen ook het verspillen van grondstoffen, halffabricaten en producten moet worden beperkt als men streeft naar een lean bedrijf. In de voedingsmiddelenindustrie zijn er ook verschillende bedrijven die zich bezig houden met lean manufacturing.

Deze bedrijven zullen zich in de toekomst ook steeds meer gaan richten op het beperken van voedselverspilling. Het verspillen van voedsel is een groot probleem in Nederland. Er worden jaarlijks voor duizenden vrachtwagens aan voedsel weggegooid. Het overgrote deel wordt weggegooid door consumenten maar ook tijdens het productieproces gaat veel voedsel verloren. Als bijvoorbeeld de verkeerde verpakking wordt gebruikt of een verkeerde datum is aangebracht. Dan gaat het voedsel meeste tegelijkertijd met de verpakking de afvalbak in. Dat zorgt er voor dat er voedselverspilling optreed maar ook meer afval ontstaat. Kortom er ontstaat meer waste en dat past niet in het principe van lean manufacturing.

Steeds meer bedrijven gaan daarom verantwoord met grondstoffen om. Op die manier worden ze niet alleen lean maar ook economisch effectiever. Het rendement gaat omhoog en er hoeft ook minder afval worden afgevoerd wat bovendien verwijderingskosten en transportkosten scheelt. Door bovendien effectiever met grondstoffen om te springen worden ook minder natuurbronnen gebruikt en wordt flora en fauna bespaard. Dat is belangrijk in het streven naar een circulaire economie.