Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in werking getreden op 1 januari 2020

Vanaf vandaag, woensdag 1 januari 2020, is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Deze wet heeft grote invloed op de kosten van flexwerk in Nederland. Alle vormen van flexibele arbeid vallen onder de WAB behalve de werkzaamheden die door zelfstandigen zonder personeel worden uitgevoerd. De zzp’ers hoeven in 2020 niet veel verandering te verwachten behalve wellicht een toename in het aantal zzp’ers nu dat de enige vorm van flexwerk is die niet vanuit de overheid duurder wordt gemaakt. De toename in het aantal zzp’ers kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van hun tarieven.

Voor uitzendkrachten en uitzendbureaus is nu een spannende tijd aangebroken. Flexwerkers zoals uitzendkrachten maar ook payrollers en gedetacheerden worden duurder in dit jaar. Dat heeft te maken met de WW- premiedifferentiatie. Feitelijk is dit een verschil in WW-premieafdracht tussen vaste medewerkers en werknemers in de flexibele schil. Deze premiedifferentiatie is vijf procent. Dat betekent dat de afdrachten voor flexwerkers vijf procent hoger liggen ten opzichte van vaste krachten. De overheid denkt dat daardoor meer werknemers een vast contract zullen krijgen. Wie wat beter nadenkt snapt dat flexwerk noodzakelijk is voor de economie en als buffer dient om de fluctuatie in de productie van bedrijven op te vangen. Bedrijven zullen dus naar mogelijkheden zoeken om flexwerkers in te zetten en de kosten te drukken. Overigens heeft de overheid in 2019 in een aantal sectoren de onzekerheid van ondernemers alleen maar vergroot. Denk hierbij aan de normen die de overheid heeft gehanteerd voor de emissie van stikstof en PFAS. Daardoor kwamen verschillende bouwprojecten en bouwbedrijven in de knel.

Ook met de WAB maakt de overheid het arbeidsklimaat in Nederland alleen maar meer onzeker. De ontslagregels zijn bovendien aangepast waardoor het makkelijker wordt om vaste krachten met een langdurig dienstverband te ontslaan. Juist die werknemers zijn wat ouder en hebben in de praktijk grotere moeite om aan een nieuwe baan te komen. De overheid kan een ontslaggolf verwachten onder oudere arbeidskrachten. In 2019 werd al bekend gemaakt dat verschillende bedrijven zouden wachten met het ontslaan van bepaalde krachten tot 2020. Onder de WAB wordt het ontslaan van oudere krachten gemakkelijker en goedkoper. Wederom een onnodig schadelijke bepaling van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.