Wet Arbeidsmarkt in Balans mislukt in 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat van kracht per 1 januari 2020. Het doel van deze nieuwe wet is scheppen van een balans op de arbeidsmarkt. De overheid bedoelt met deze balans een evenwicht tussen het aantal werknemers in vaste dienst en het aantal flexwerkers. De kans dat deze wet echter in deze opzet slaagt is zeer klein. De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal waarschijnlijk een nieuwe mislukking worden die de overheid kan toevoegen aan haar pogingen om de arbeidsmarkt te hervormen.

Ketenregeling verruimd is meer flexibiliteit
Allereerst wordt bij de ketenregeling weer aangepast naar een ketenregeling die in het verleden werd gehanteerd. De nieuwe regeling is dezelfde als de ketenregeling die van toepassing was voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Feitelijk geeft de overheid daar mee aan dat ook de Wet Werk en Zekerheid niet het gewenste effect heeft gehad. De ketenregeling wordt dus vanaf 1 januari 2020 verruimd naar drie jaar. Dat betekent dus dat werkgevers werknemers een jaar langer in een flexibel dienstverband kunnen houden. Feitelijk betekent dit meer flexibiliteit.

Flexwerk wordt duurder dus meer werkloosheid
De overheid heeft in de Wet Arbeidsmarkt in Balans een zogenaamde premiedifferentiatie vastgelegd voor de WW. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2020 een hogere premie voor werknemers met tijdelijke contracten moet worden afgedragen. Dat betekent in feite dat flexwerkers duurder worden voor bedrijven. De overheid hoopt hierdoor dat bedrijven besluiten om flexwerkers een vast contract te geven om zo kosten te besparen. Dat is natuurlijk een mooie wens maar de praktijk is anders. Er zullen meer flexwerkers ontslagen worden.

Risico’s beperken
Bedrijven willen namelijk hun risico’s beperken en zo weinig mogelijk vaste contracten verstrekken. Veel flexwerkers zullen daarom eerder een ontslagbericht krijgen dan een vast contract. Dat betekent meer werkloosheid. Omdat veel arbeidskrachten meestal in een flexpositie starten is de kans op een afname in de werkloosheid ook klein. Immers, bedrijven denken nu langer na over de aanname van personeel omdat flexkrachten duurder zijn geworden. Er zijn nauwelijks bedrijven die meteen een vast contract verstrekken aan werknemers. Dat zal ook in 2020 nauwelijks veranderen. Het gevolg is dat veel meer werknemers in de WW blijven zitten terwijl ze onder de oude wetgeving als flexwerker hadden kunnen werken.