Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt flexibel werk duurder vanaf 1 januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal een grote invloed gaan hebben op de arbeidsmarkt van Nederland. Deze wet die ook wel afgekort wordt met WAB treed in werking vanaf 1 januari 2020 en bevat maatregelen die onder andere in het Regeerakkoord waren aangekondigd. In dit Regeerakkoord werd al duidelijk dat de overheid de balans tussen flexibele en vaste krachten op de arbeidsmarkt wil bevorderen. Het huidige kabinet is namelijk van mening dat de arbeidsmarkt niet in balans is en dat er te veel flexwerkers werkzaam zijn in Nederland. Daarom wil de overheid met de Wet Arbeidsmarkt in Balans het evenwicht herstellen op de arbeidsmarkt.

Doel van de WAB
De benaming Wet Arbeidsmarkt in Balans maakt duidelijk wat het streven is van de overheid. Volgens de overheid maken veel bedrijven een afweging op het gebied van kosten. Als een vaste kracht meer geld kost dan een flexibele arbeidskracht dan zal een bedrijf sneller beslissen om een flexkracht aan te nemen. Daarnaast willen bedrijven ook graag hun risico’s beperken. Vaste krachten leveren meer risico’s op voor bedrijven omdat deze krachten moeilijker ontslagen kunnen worden en bedrijven ook meer risico’s dragen voor deze krachten met betrekking tot ziekte en re-integratie. Om die reden zijn bedrijven over het algemeen niet snel bereid om iemand een vast contract te bieden.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
De overheid wil dat dit gaat veranderen. Daarom bevat de Wet Arbeidsmarkt in Balans een hoop maatregelen die er voor zorgen dat werkgevers het aantrekkelijker gaan vinden om werknemers een vast contract te bieden. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel bedrijven precies meer gaan betalen voor flexkrachten. In ieder geval is wel helder dat flexkrachten duurder gaan worden voor bedrijven.
Flexwerkers krijgen door de wet recht op dezelfde beloning als vaste krachten die rechtstreeks bij bedrijven in dienst zijn. Dit noemt men ook wel equal pay. Deze verandering is vooral van toepassing op zogenaamde payrollers. Die zouden volgens de overheid nog niet altijd equal pay krijgen ten opzichte van vaste krachten. Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans krijgen ook payrollers equal pay en krijgen zij bovendien ook dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste krachten met uitzondering van de pensioenregeling.

Transitievergoeding
Daarnaast verandert er iets in de transitievergoeding. Deze ontslagvergoeding wordt vanaf de eerste dag berekend. Dat zorgt er voor dat ook voor werknemers met een kort durend dienstverband een transitievergoeding van toepassing is. De opbouw van het aantal jaren dat wordt meegenomen in de hoogte van de transitievergoeding loopt tot tien jaar. Iemand met een langer dienstverband dan tien jaar zal voor de jaren die hij of zij bovenop de tien jaar heeft gewerkt geen extra transitievergoeding ontvangen.