Wet Arbeidsmarkt in Balans de probleemwet van 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal het komende jaar waarschijnlijk de wet worden die voor de grootste problemen gaat zorgen. Deze wet is oorspronkelijk ingevoerd om een balans te scheppen op de arbeidsmarkt tussen flexpersoneel en vaste krachten maar zal hier waarschijnlijk compleet in falen. De overheid heeft zoals wel vaker gebeurd alleen naar haar eigen beeldvorming gekeken bij het bepalen van de wettekst. Dat de overheid een negatief beeld heeft van flexwerk is duidelijk daarom wil de overheid flexibele arbeid inperken. Dat de overheid daarbij voorbij gaat aan de onzekerheid van de markt is het grote probleem en teven de bottleneck van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Flexwerk is geen keuze
Voor veel bedrijven is flexwerk geen keuze. Bedrijven zijn afhankelijk van flexkrachten omdat er pieken en dalen zijn in de productie. Dat is overigens niet alleen het geval bij bedrijven die in het seizoenswerk zitten zoals bepaalde agrarische bedrijven en horecaondernemingen. Ook grote productiebedrijven in de industrie hebben regelmatig fluctuatie in de productie. Het verschil in vraag en aanbod behoort tot normale marktwerking maar kan er wel voor zorgen dat bedrijven het op een bepaald moment drukker hebben dan andere momenten. Vooral als het rustig is zitten bedrijven niet te wachten op hoge personeelskosten die dan niet eenvoudig kunnen worden terugverdient.

Overheid verantwoordelijk
De overheid is overigens medeverantwoordelijk voor een terugloop in de productie van bepaalde ondernemingen in bepaalde branches. Denk hierbij aan de bouwsector die in 2019 doormiddel van de stikstofrestricties een deel van haar projecten kon doorstrepen of op de lange baan kon schuiven. Daar kwam tot overmaat van ramp ook nog de PFAS problematiek bij. Bedrijven die als onderaannemer of toeleveranciers van bouwbedrijven werken merkten ook meteen een teruggang in de vraag. Dat had direct gevolgen voor de inzet van personeel. Geen wonder dat er minder flexkrachten werden ingezet. In november 2019 daalde het aantal uitzenduren in bepaalde sectoren met tien procent. In 2019 zal het aantal uitzenduren waarschijnlijk verder afnemen omdat flexwerk onder de WAB nog meer geld zal kosten voor bedrijven.

Meer ontslagen
Bedrijven bouwen hun flexibele schil verder af aan het begin van 2020. Dat betekent overigens niet dat bedrijven meer vaste krachten gaan aannemen. Daar gaat de overheid gemakshalve van uit maar die bewering en redenering is nergens op gebaseerd. In ieder geval strookt deze gedachte niet met de ontwikkelingen in de markt en de tendens van bedrijven om voorzichtiger te worden nu de markt onzekerder wordt. Vermoedelijk worden in 2020 meer flexkrachten ontslagen en nauwelijks meer vaste krachten aangenomen. De kans is zelfs groot dat oudere vaste krachten met een langdurig dienstverband zullen worden ontslagen omdat het ontslaan van deze krachten in 2020 voor bedrijven goedkoper gaat worden.