Werkloosheid in november 2019 toegenomen

De werkloosheid is in Nederland in de maand november iets toegenomen. Afgelopen maand steeg het aantal werklozen met 1000 personen. Daar kwam het totale aantal werklozen uit op 324.000 personen. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 19 december 2019 in de media bekend gemaakt.

Net als in oktober kwam het aantal werklozen als percentage van de beroepsbevolking uit op 3,5 procent. Onder werklozen wordt door het CBS de totale groep van de beroepsbevolking verstaan die geen betaald werk heeft maar wel beschikbaar is voor betaald werk en daar ook naar op zoek is. In november hadden 4,1 miljoen mensen in Nederland geen werk. Bij deze groep is ook een groep van 3,7 miljoen personen gerekend die ook niet gezocht heeft naar werk. Omdat deze mensen niet op zoek waren naar werk worden ze door het CBS niet gerekend tot de beroepsbevolking. De afgelopen drie nam het aantal niet-werkzoekenden af met gemiddeld vierduizend per maand.

De werkloosheid kan in Nederland de komende tijd verder oplopen. Voor veel bedrijven zorgt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor de nodige belemmeringen. Flexwerkers worden duurder en dat heeft gevolgen voor het personeelsbestand van bedrijven. Bedrijven die vanwege de onzekerheid in de economie over bezuinigingen nadenken zullen sneller besluiten om afscheid te nemen van flexkrachten. Daardoor zullen er meer flexwerkers zonder werk komen te zitten en wel op zoek zijn naar een andere baan. Bedrijven zullen ook vanwege de duurdere WW afdracht van flexkrachten ook minder snel hun flexibele schil gaan aanstreken. Werkloosheid kan daardoor in 2020 voor bepaalde flexkrachten en andere werkzoekenden langer duren. Vaste contracten worden in deze onzekere tijden niet of nauwelijks verstrekt.