Werkloosheid is in februari 2019 gedaald naar laagste niveau sinds 2003

In Nederland is het werkloosheidspercentage in februari gedaald naar het laagste niveau sinds 2003. In 2003 werd gestart met het meten van de werkloosheid conform de huidige meetmethode. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft 3,4 procent van de beroepsbevolking geen baan. Dit komt donderdag 21 maart 2019 naar voren uit cijfers van het statistiekbureau.

Volgens het CBS zijn er in Nederland ongeveer 312.000 mensen die geen betaald werk hebben. Deze groep zou echter wel op zoek zijn naar werk en zou daar ook per direct voor ingezet kunnen worden. Het aantal werklozen is in februari met ongeveer vijfduizend afgenomen. Daar stond tegenover dat in februari in totaal 8,9 miljoen mensen in Nederland een baan hadden.

Volgens het CBS zijn er naast de beroepsbevolking nog 3,8 miljoen mensen die recent niet naar werk gezocht hebben of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Ook in deze groep is een afname merkbaar. In de afgelopen drie maanden is het aantal mensen dat zegt passief op zoek te zijn naar werk met tweeduizend mensen per maand gedaald.