Werkloosheid iets gestegen in juni 2019

De werkloosheid in Nederland is iets toegenomen de afgelopen tijd. In de maand juni is de werkloosheid namelijk opnieuw iets gestegen. Op donderdag 18 juli 2019 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers bekend gemaakt over de werkloosheid in Nederland. Sinds oktober 2015 is het nog niet voorgekomen dat de werkloosheid in Nederland is toegenomen in een periode van drie maanden. In totaal waren er in Nederland in juni 2019 ongeveer 313.000 werklozen aldus het CBS.

De overheid rekent daarbij de werklozen uit in de leeftijd van 15 tot en met 75 jaar die recent naar werk heeft gezocht en ook beschikbaar zijn voor werk. In de maand mei was het aantal werklozen nog 302.000 en in april waren er 300.000 werklozen in Nederland. In juni was 3,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. In mei was dit volgens het CBS nog 3,3 procent.