Werkloosheid in Nederland omhoog door coronacrisis in 2020

De werkloosheid in Nederland is omhoog gegaan door de coronacrisis. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat de omzetten van bedrijven omlaag zijn geschoten. Dat heeft tot gevolg gehad dat bedrijven minder inkomsten hadden. Het personeelsbestand kon daardoor niet altijd op peil gehouden worden. Vooral flexwerkers en oproepkrachten hebben te merken gekregen dat de werkgelegenheid terugloopt.

De werkloosheid is daardoor automatisch toegenomen. In Nederland is de werkloosheid fors gestegen ook ten opzichte van de financiële crisis een aantal jaar geleden. Toch is er niet direct reden voor grote paniek. Dat komt omdat de werkloosheid in Nederland begin 2020 al historisch laag was. Daardoor is de overheid niet meteen bezorgd. Andere landen hebben niet altijd dit goede uitgangspunt gehad. Als de werkloosheid al boven de 10 procent lag voordat de coronacrisis haar intrede deed is de problematiek alleen maar verder toegenomen. In Nederland is de coronacrisis nog niet voorbij maar de arbeidsmarkt trekt wel aan.