Flexwerkers kunnen tot 26 juli 2020 een aanvraag indienen voor de TOFA-regeling

Een behoorlijk aantal flexwerkers hebben door de coronacrisis hun baan (tijdelijk) verloren. Een groot deel van deze ontslagen flexwerkers kan echter aanspraak maken op een uitkering vanuit de Werkeloosheidswet oftewel de WW. Er zijn echter ook flexwerkers die geen aanspraak kunnen maken op een uitkering terwijl ze toch hun inkomen zijn verloren vanwege de coronacrisis en de maatregelen die uit deze crisis zijn voortgekomen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die slechts korte tijd in de horeca aan het werk waren op oproepbasis. De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (tofa regeling) is door de overheid ingevoerd om deze mensen een financiële tegemoetkoming te bieden.

Voor het aanvragen van de TOFA regeling moeten mensen bij het UWV zijn. Deze instantie had eerder aangegeven dat de aanvraagtermijn voor de TOFA zou vervallen op zondag 12 juli. Onlangs heeft het UWV besloten om deze deadline op te schijven. Het UWV gaat de aanvraagtermijn met twee weken verlengen naar zondag 26 juli. Een groot aantal gedupeerde flexwerkers heeft al een aanvraag ingediend voor de TOFA maar een aantal moet dit nog doen. Daarom verwacht het UWV ook de komende tijd nog aanvragen te zullen ontvangen.