Tien procent van de Nederlanders heeft dalende inkomsten door coronacrisis in 2020

Gemiddeld heeft meer dan tien procent van de Nederlanders te maken met een inkomstendaling sinds de coronacrisis is uitgebroken. Dit kwam naar voren uit een peiling van het platform Wijzer in geldzaken. In dit onderzoek kwam ook naar voren dat een groot deel van de economische klappen zijn gevallen bij flexibele arbeidskrachten. Binnen de flexwerkers zijn het met name de zelfstandigen zonder personeel en de laagbetaalde flexwerkers. Binnen deze groep heeft twee derde in de afgelopen maanden minder inkomsten gehad.

Flexwerkers en oproepkrachten

Bij laagbetaalde flexwerkers en zzp’ers zijn het vooral de taxichauffeurs, schoonmakers en oproep- en uitzendkrachten die het moeilijk hebben gehad tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Er zijn ook mensen die in loondienst werken die te maken hebben gehad met een daling in de inkomsten. Bovendien zijn er mensen in loondienst die verplicht vakantiedagen hebben moeten opnemen omdat de werkgever daarop heeft aangedrongen. Hoewel werkgevers het opnemen van vakantiedagen niet kunnen verplichten zijn er wel verschillende werkgevers die werknemers hebben verzocht om dit te doen.

Coronacrisis moet niet lang duren

Ongeveer de helft van de mensen met een dalende inkomstenstroom heeft spaargeld ingezet om toch de rekeningen te kunnen betalen. Dertig procent van de mensen met dalende inkomsten heeft aangegeven dat ze de huidige situatie niet langer dan drie maanden te kunnen volhouden zonder nog verder in de financiële problemen te komen. Overigens zijn het niet alleen de werknemers die in de knel dreigen te komen als de coronacrisis nog langer voortduurt. Ook werkgevers kijken er naar uit dat de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen voorbij zijn. Als dat het geval is kan de economie en ook de werkgelegenheid weer een nieuwe impuls krijgen. Veel vacatures die momenteel zijn ingetrokken zullen dan weer open komen te staan.