Werkloosheid in Nederland gedaald in juni 2016

In juni 2016 is de werkloosheid in Nederland verder afgenomen. In juni waren er 550.000 werklozen geregistreerd. Dit aantal is ongeveer 6,1 procent van de beroepsbevolking. In de maand mei was nog sprake van 6,3 procent van de beroepsbevolking die geregistreerd stond als werkloze. Deze gegevens over de arbeidsmarkt zijn donderdag 21 juli 2016 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal mensen die een WW-uitkering nam ook af. In juni werden door het UWV nog in totaal 438.000 uitkeringsgerechtigden geteld. Dit aantal lag negenduizend lager dan de maand daar voor. De werkgelegenheid onder jongeren neemt toe. In de leeftijd van werkzoekenden tot 25 jaar werden minder uitkeringen verstrekt. In alle sectoren in Nederland werden minder WW-uitkeringen aangevraagd. Alleen de sector grootwinkelbedrijf vormde hierop een uitzondering. De bouwsector viel echter positief. In de bouw is een flinke afname van het aantal WW-aanvragen merkbaar.

Reactie van Technisch Werken
De werkgelegenheid is evenals de woningmarkt gekoppeld aan de economie. Dat die twee met elkaar verband houden blijkt maar weer eens uit het feit dat het goed gaat in de bouwsector. Er worden meer woningen gebouwd en daardoor is er meer werkgelegenheid voor bouwpersoneel. Dit heeft gevolgen voor de WW-uitkeringen. Er zijn minder bouwvakkers in de WW. Alles houdt op die manier positief verband met elkaar. Niet alleen onder timmermannen neemt de werkgelegenheid toe, ook installatiemonteurs en elektromonteurs kunnen rekenen op een breed vacatureaanbod. Uitzendbureaus die technisch personeel bemiddelen merken eveneens dat het drukker wordt. Het aantal uitzenduren in de techniek neemt toe. Uitzendbureaus profiteren daarom ook van de opleving in de economie.