Grootste prijsstijging koopwoningen van de afgelopen negen jaar in juni 2016

In de maand juni van 2016 zijn de koopwoningen in Nederland 4,6 procent duurder geworden ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Deze procentuele stijging is de hoogste prijsstijging die gemeten is in de afgelopen negen jaar. De gegevens over de woningverkoop van de junimaand zijn afgelopen donderdag 21 juli 2016 door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster gemeld.  In juni werden door het Kadaster 17,862 verkochte woningen geregistreerd. In de eerste twee kwartalen van 2016 zijn totaal 93.212 woningen verkocht. Dat is ongeveer vijfentwintig procent meer dan in het eerste half jaar van 2015.

Woningprijzen stijgen
Vanaf de maand juni 2013 is er al een stijgende lijn merkbaar in de woningprijzen. In juni 2016 is de gemiddelde prijs voor een woning even hoog als in januari 2005. Ten opzichte van de maand augustus 2008 zijn de woningprijzen in 2016 nog vrij laag. Dat is niet verwonderlijk want in augustus 2008 bereikte de woningmarkt in Nederland een piek. Als men weer op dit prijsniveau terecht wil komen zullen de woningprijzen ongeveer 10 procent moeten gaan stijgen ten opzichte van het huidige prijsniveau. Dat is een aanzienlijke stijging. Daarbij moet worden opgemerkt worden dat dit percentage landelijk is. Regionaal zijn er grote verschillen. In de stad Amsterdam is de vraag naar woningen zo explosief gestegen de afgelopen maanden dat de woningen daar al duurder zijn geworden dan de prijzen van voor de economische crisis.

In 2008 waren de woningen in Nederland op het hoogste prijsniveau beland. Ten opzichte van dat niveau zijn de koopwoningen in Amsterdam al ongeveer zeven procent duurder geworden. Amsterdam vormt echter een uitzondering. In andere Nederlandse steden liggen de prijzen voor woningen nog beneden het niveau van voor de economische crisis.

Reactie van Technisch Werken
De woningmarkt herstelt zich steeds verder in Nederland. De bestaande woningen worden langzaam maar zeker weer duurder. Toch is er een verschil met de woningmarkt een aantal jaren geleden. De hypotheekmarkt is namelijk wat gezonder geworden. Mensen die een woning willen kopen zullen minder hoge hypotheken kunnen afsluiten dan in het verleden het geval was. Mensen zullen daardoor een minder hoge schuldenlast op hun schouders kunnen nemen. Dat zorgt voor een economisch gezondere situatie.