Wat is een PPA test of Persoonlijke Profiel Analyse?

De PPA is een test waarmee men de persoonlijkheid en het werkgedrag van een persoon in kaart kan brengen. De letters PPA staan voor Persoonlijke Profiel Analyse (PPA). Dit is een assessment waaruit een schriftelijke rapportage ontstaat over de persoon die te test heeft gemaakt.  Uit deze test komt naar voren wat iemand motiveert en welke sterke of zwakke punten iemand heeft. De kernkwaliteiten van de persoon worden op dit manier in kaart gebracht. Ook de communicatieve vaardigheden en karaktereigenschappen in relatie tot de werkvloer komen door deze test helder op papier te staan.

PPA test nuttig?
Het afnemen van een PPA test kan een nuttig middel zijn om inzicht te krijgen in de eigenschappen van een werknemer of sollicitant. Op die manier heeft men een extra middel om de geschiktheid van een persoon voor een bepaalde functie in kaart te brengen. Om die reden wordt de PPA test vaak gebruikt door HR-medewerkers of personeelsfunctionarissen. Het is echter belangrijk dat men niet alleen de PPA test gebruikt om iemand zijn of haar kwaliteiten in kaart te brengen. De PPA test wordt in de praktijk vaak gebruikt ter ondersteuning van het sollicitatieproces. Men kan namelijk belangrijke informatie uit deze testresultaten halen die men kan benoemen in sollicitatiegesprekken.