Wereldbank financiert geen olie- en gasprojecten vanaf 2019

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is wereldwijd een onderwerp dat steeds meer een speerpunt wordt in het beleid van ondernemingen. Bedrijven zien zichzelf niet meer alleen als eilanden maar meer als een onderdeel van een groter geheel namelijk de maatschappij. De maatschappij stelt tegenwoordig andere eisen aan producten en diensten dan in het verleden. Consumenten vinden duurzaamheid en milieubewust handelen steeds belangrijker worden. Er is veel leed in de wereld en ook het milieu heeft het zwaar te verduren door alle milieurampen en de uitstoot van broeikasgassen. Bedrijven die in milieubelastende sectoren actief zijn doen er alles aan om hun imago zo goed mogelijk te verbeteren. Toch neemt dat niet weg dat olie en gasprojecten minder in trek zijn bij investeerders.

De Wereldbank gaat vanaf 2019 een andere koers varen op het gebied van investeringen. Vanaf dat jaar gaat de Wereldbank namelijk geen olie- en gasprojecten meer financieren. De bank maakt alleen uitzonderingen in dit beleid als het gaat om bepaalde gasprojecten in arme landen. In die specifieke situaties moet er sprake zijn van duidelijke voordelen voor arme mensen met betrekking tot de toegang voor energie. Daarnaast moet de energiewinning van het beoogde project in overeenstemming zijn met de manier waarop het betreffende land invulling geeft aan klimaatakkoord van Parijs.

De nieuwe koers van de Wereldbank werd dinsdag 12 december 2017 bekend gemaakt. Dit gebeurde tijdens de klimaattop One Planet. Deze klimaattop vind momenteel plaats in Parijs. De snel veranderende wereld zorgt er voor dat de bank haar eigen werkzaamheden zal aanpassen, aldus een toelichting van de bank.