Wereldbank verlaagt economische groeiverwachting 2019 naar 2,6 procent

De Wereldbank heeft de groeiverwachting van de wereldeconomie voor dit jaar verlaagd. Eerder werd een groeiverwachting ingeschat van 2,9 procent maar in een nieuwe prognose is deze verwachting bijgesteld naar 2,6 procent. Ook de groeiverwachting voor 2020 is naar beneden bijgesteld van 2,8 procent naar 2,7 procent. De Wereldbank geeft aan dat veel landen last hebben van de handelsbeperkingen. De verhoging of onduidelijkheid met betrekking tot de importheffingen op verschillende producten zorgt er voor dat er minder handel wordt gedrevene n investeringen worden uitgesteld. Niet alleen bedrijven zijn terughoudender geworden in hun investeringen ook consumenten besteden minder geld.

Er heerst onzekerheid op de markt. Vooral de handel tussen landen onderling zal de komende tijd minder snel gaan stijgen. De groei in de wereldhandel is ook door de Wereldbank beraamd. Deze groei die de Wereldbank voor 2019 had beraamd kwam uit op 3,6 procent maar dit percentage is in de nieuwe verwachting gedaald naar 2,6 procent. Met name in de eurozone zal de economische groei laag blijven. Volgens de Wereldbank hebben de eurolanden veel hinder van de daling in de investeringen in de export. In 2019 zal Amerika echter nog een groei doormaken van 2,5 procent maar het komende jaar zal deze groei zijn gedaald naar 1,7 procent. De groeicijfers van de Wereldbank over de economie bevestigen andere berichtgeving over een afzwakking van de economische groei.