Wereldbank bezorgt over sociaal vangnet flexwerkers in Nederland in 2018

De Wereldbank maakt zich er zorgen over de positie van flexwerkers in verschillende Europese landen. Daarbij wordt met name het sociale vangnet voor flexkrachten in Nederland gezien als een probleem. Er zijn in Nederland flexwerkers werkzaam. Daarnaast zijn er ook veel zelfstandigen zonder personeel. Deze groep zzp’ers heeft ook nauwelijks een goed werkend vangnet volgens de Wereldbank.

Volgens Wereldbank-econoom Hans Timmer neemt de ongelijkheid tussen vaste krachten en flexwerkers niet af. In plaats daarvan is er sprake van een groeiende groep op de arbeidsmarkt die van mening is dat het huidige vangnet niet bij hen aansluit. Daarbij zouden met name jongeren een probleem kunnen krijgen.

De Wereldbank geeft aan dat ongeveer de helft van de jongere werknemers in Nederland en Frankrijk werkt op basis van tijdelijke contracten. Daarbij heeft men gekeken naar de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar. Onder tijdelijke contracten worden ook uitzendcontracten verstaan. Door deze tijdelijke dienstverbanden kunnen de flexwerkers volgens de Wereldbank nooit een goed pensioen opbouwen. Verder zouden de flexwerkers niet goed gebruik kunnen maken van het bestaande sociale vangnet.