Wereldbank: flexibilisering arbeidsmarkt onvermijdelijk

Flexibilisering is een onvermijdelijke ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Verschillende bedrijven en uitzendbureaus hebben de afgelopen jaren al gemerkt dat flexwerk een belangrijk onderdeel is van de arbeidsmarkt. Door de turbulente economische ontwikkelingen hebben veel bedrijven te maken met een grillige orderstroom. Dat zorgt er voor dat de productie pieken en dalen kent. De meeste bedrijven passen de personeelsbezetting aan op de hoeveelheid werk die verwacht wordt. In dat geval zijn flexibel inzetbare werknemers een uitkomst.

De Wereldbank ziet dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt onvermijdelijk is. Deze organisatie wil daarom ook dat overheden het flexibel werken gaan promoten. Dat heeft ook Wereldbank-econoom Hans Timmer aan. Volgens de econoom zullen veel mensen in de toekomst meerdere flexibele banen naast elkaar hebben. De Wereldbank maakt zich echter wel zorgen over de sociale vangnetten voor flexibele arbeidskrachten. Deze vangnetten moeten worden geoptimaliseerd. Als flexibele arbeid wegvalt moet er wel een bepaalde inkomstenbron zijn. Anders kunnen flexwerkers bij het wegvallen van werk in de financiële problemen komen.