CPB: flexibilisering op arbeidsmarkt zorgt niet voor structureel lage lonen vanaf 2018

De flexibilisering op de arbeidsmarkt is al jaren duidelijk zichtbaar. Er werken steeds meer mensen op uitzendbasis en op basis van tijdelijke contracten. Ook is er sprake van een toename in het aantal zelfstandigen zonder personeel in Nederland. Deze zzp’ers werken in verschillende sectoren, zowel in profit als non-profit. Ook uitzendkrachten zijn in verschillende sectoren werkzaam. De overheid en het bedrijfsleven maken allebei gebruik van de flexibilisering van de arbeidsmarkt en dat blijkt geen negatief effect te hebben op de loongroei. Volgens een onderzoek van het Centraal Planbureau zorgt de flexibilisering niet aantoonbaar voor structureel lagere lonen.

Volgens het planbureau zorgt de flexibele schil er tijdens de economische recessie juist voor dat de loongroei minder snel daalt. Daarnaast zorgt de flexibele schil er ook voor dat de loongroei minder hard omhoog gaat als de economie aantrekt. De lonen zijn daardoor volgens het CPB minder gevoelig voor economische fluctuaties. Naast de flexibilisering zijn er ook andere ontwikkelingen nauwelijks van invloed op de loonontwikkeling op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hierbij kun je denken aan technologische ontwikkeling, automatisering, robotisering maar ook aan demografische factoren. Deze factoren hebben weliswaar invloed op de loongroei te hebben maar het effect is niet eenduidig aldus het CPB.