Wereldbank wil flexibele arbeidsmarkt vanaf 2018 als alternatief voor robotisering

Automatisering, robotisering en andere innovatieve processen zorgen er voor dat machines en software steeds meer functies overnemen van werknemers. De aanschaf van robots en geavanceerde machines is kostbaar maar over het algemeen worden deze investeringen op termijn ruim terugverdiend. Dat heeft alles te maken met de loonkosten van werknemers. De salarissen van werknemers vormen over het algemeen de grootste kostenpost van bedrijven en organisaties. Het vervangen van personeel door robots wordt daardoor vooral in productiebedrijven steeds interessanter. Veel productiebedrijven werken al met machines die doormiddel van PLC en SCADA worden geprogrammeerd om bepaalde functies uit te voeren. Dit zal in de toekomst nog veel meer het geval zijn.

Automatisering, robotisering en werkgelegenheid
Deze ontwikkeling heeft uiteraard grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Veel overheden en werknemersorganisaties zoals vakbonden zijn daarom bezorgd over de toekomst van werk waar je weinig of geen opleiding voor nodig hebt. Het seriematige en productiematige werken zal in de toekomst steeds meer door machines worden gedaan om kosten te besparen. Werkgevers zouden in de toekomst wel werknemers voor eenvoudig werk willen blijven inzetten maar dan moeten bedrijven een grotere mate van vrijheid hebben. Zo moeten bedrijven eenvoudiger werknemers kunnen aannemen maar ook ontslaan. De arbeidsmarkt moet flexibeler. Dat heeft de Wereldbank aangegeven volgens de Britse krant The Guardian. In het najaar van 2018 zal er een rapport verschijnen over de wereldwijde arbeidsmarkt.

Wetgeving arbeidsmarkt versoepelen
Verschillende aanbevelingen zijn speciaal gericht op de situatie in ontwikkelingslanden. De overheden in die landen zou het bedrijfsleven moeten verlossen van drukkende wetgeving. Dan heeft men het over wetgeving die het moeilijk maakt om werknemers aan te nemen en wetgeving die het moeilijk maakt om werknemers te ontslaan. Het rapport van de Wereldbank gaat ook over automatisering en de bedreiging daarvan voor de menselijke arbeid. Door de hoge minimumlonen en de strikte arbeidsverhoudingen op basis van arbeidscontracten worden werknemers duur ten opzichte van robots volgens de Wereldbank.

Kritiek op rapport van de Wereldbank
De informatie en aanbevelingen uit het rapport van de Wereldbank werden echter niet door iedereen met veel lof ontvangen. Er zijn verschillende organisaties die de aanbevelingen van de Wereldbank een stap terug vinden. Zo werd in de Guardian felle kritiek geuit door internationale werknemersorganisaties. Deze organisaties noemen de bevindingen schadelijk en bovendien een stap terug. Daarmee doelen ze op een afschakeling van de rechten die werknemers de afgelopen decennia hebben weten te bemachtigen. Door de macht weer bij de industriëlen neer te leggen ga je terug naar de industriële revolutie en de postindustriële revolutie. Toen hadden werknemers het echter lang niet zo goed als in de 21ste eeuw. De Internationale Arbeidsorganisatie van de VN is de ILO en heeft ook een reactie gegeven op de aanbevelingen. Daarin wordt duidelijk aangegeven dat de ILO vind dat de Wereldbank voorbijgaat aan de rechten van de werknemers. Volgens de ILO worden in de visie die in het rapport door de Wereldbank geschetst wordt de werkgevers machtiger en mogen ze werknemers betalen wat ze willen. Daarnaast zouden werkgevers ook willekeurig werknemers kunnen ontslaan zonder dat iemand hen zou kunnen beletten. Dat is volgens de ILO niet gewenst.