Flexibilisering van de arbeidsmarkt niet populair onder zzp’ers in 2017

Flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft te maken met het feit dat een toenemend aantal opdrachtgevers er voor kiest om werknemers op een flexibele basis in dienst te nemen. Dit wordt ook wel flexwerk genoemd. Er zijn verschillende vormen flexwerk en flexibele dienstverbanden. Een bekend voorbeeld is het tijdelijke contract rechtstreeks bij de werkgever. Ook een uitzendovereenkomst of een tewerkstelling op basis van uitzendbeding is een variant van flexwerk. Er zijn ook werkgevers die er voor kiezen om arbeidskrachten als zelfstandige zonder personeel in te lenen. In dat geval is de werkgever een opdrachtgever en is de we

Je zou denken dat veel zzp’ers het flexibiliseren van de arbeidsmarkt als een gunstige ontwikkeling zien maar dat blijkt in de praktijk toch anders. Onderzoeksbureau GfK heeft dit namelijk onderzocht in het derde kwartaal van 2017. Het onderzoeksbureau heeft tijdens het onderzoek vijfhonderd zzp’ers benaderd en honderdvijftig mensen die overwegen om zzp’er te worden. Uit de ZZP Succes Index kwam naar voren dat 32 procent van de zelfstandigen liever meer vaste dienstverbanden ziet op de arbeidsmarkt dan flexwerk. Het blijkt namelijk ook dat een bepaalde groep zzp’ers bewust door bedrijven wordt ingeleend omdat bedrijven daarmee proberen te voorkomen dat ze werknemers een contract moeten geven. Uit het onderzoek komt naar voren dat 17 procent van de zzp’ers opdrachten ontvangt omdat de werkgever er voor kiest om met zzp’ers te werken in plaats van het inzetten van vaste krachten.