Elektrische auto’s nog niet populair onder Nederlandse automobilisten in 2018

Elektrische auto’s zijn in Nederland nog niet populair hoewel het elektrisch rijden wel wordt gepromoot door de overheid en de media. Elektrisch vervoer in Nederland wordt steeds effectiever omdat het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s toeneemt. Bovendien neemt ook de actieradius van elektrische toe omdat de batterijen van elektrische auto’s steeds beter worden. Volgens de ANWB is de interesse in volledig elektrische auto’s het afgelopen jaar gelijk gebleven ten opzichte van 2017.

Elektrisch Rijden Monitor 2018
De ANWB is groot voorstander van elektrisch rijden en doet ieder jaar onderzoek naar de opkomst en het gebruik van de elektrische auto in Nederland. Daarvoor heeft de ANWB de Elektrisch Rijden Monitor 2018 opgesteld. Uit deze monitor komt naar voren dat ongeveer veertig procent van de Nederlanders interesse heeft in een elektrische auto. Verder geeft ongeveer vijfentwintig procent van de Nederlanders aan geen behoefte te hebben in elektrisch rijden. Verder heeft de ANWB in kaart gebracht dat een grote groep neutraal staat in het elektrische rijden.

Actieradius en aanschafprijs

Volgens de ANWB zijn er verschillende redenen waarom mensen er toch niet voor kiezen om over te stappen op elektrisch rijden. Met name de hoge aanschafprijs van elektrische auto’s is voor veel mensen een drempel. Daarnaast is ook de beperkte actieradius en het gebrek aan oplaadpunten voor veel mensen een belangrijk aspect om geen elektrische auto te kopen. Met name op het gebied van de actieradius worden tegenwoordig belangrijke technologische stappen gemaakt.

Oplaadpunten voor elektrische auto’s
Het gemiddelde rijbereik van elektrische auto’s die de rond de 50.000 euro kosten is toegenomen van 221 kilometer in 2017 naar 264 kilometer in 2018. Verder geeft de ANWB aan dat ook het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s bijna is verdubbeld in Nederland. In 2017 waren er 19.041 oplaadpunten voor elektrische auto’s en in 2018 nam dit aantal toe tot 36.000 exemplaren.