Aantal flexwerkers in Nederland toegenomen in 2018

De afgelopen tijd is het aantal werknemers dat op flexibele basis werkt toegenomen in Nederland. Het begrip flexwerker wordt bij deze berekening wel heel breed opgevat. Zowel uitzendkrachten, payrollers, oproepkrachten, werknemers met een nulurencontract, gedetacheerden en invalkrachten worden tot de flexwerkers gerekend. In tien jaar tijd is het aantal flexwerkers in Nederland met 6,1 procent toegenomen. Nederland heeft in verhouding tot andere Europese landen de sterkste toename in het aantal flexwerkers.

In Nederland is het percentage flexwerkers 34,2 procent ten opzichte van het totale aantal werknemers eerste kwartaal van 2019. Uitzendbureaus en andere intermediairs bemiddelen flexwerkers maar zijn niet de enige spelers die actief zijn op de flexbranche. Ook reguliere bedrijven die tijdelijk personeel aan het werk hebben bijvoorbeeld oproepkrachten, vakantiewerkers en werknemers met een tijdelijk contract dragen bij aan het totale percentage flexwerkers. Omdat zoveel bedrijven bijdragen aan de flexibele arbeid in Nederland is het niet verwonderlijk dat er in Nederland in verhouding tot andere Europese landen veel flexwerkers werkzaam zijn.