Het aantal flexwerkers neemt snel toe in Nederland in 2015

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vrijdag 18 september 2015 gegevens bekend gemaakt over arbeidsparticipatie en werkgelegenheid in Nederland. Hieruit komt onder andere naar voren dat er op dit moment in Nederland veel meer flexwerkers ingezet worden ten opzichte van 2014. In 2015 kwamen er 103.000 flexibele werknemers bij ten opzichte van 2014.

De afgelopen jaren neemt het aantal werknemers met een flexibel arbeidscontract toe in Nederland. De stijging van de afgelopen maanden is vooral toe te schrijven aan het feit dat bedrijven meer gebruik maken van oproepkrachten en invalkrachten. Daarnaast werden ook meer uitzendkrachten ingezet om aan de toenemende productie te kunnen voldoen.

Banengroei in Nederland
Het CBS had eerder gemeld dat met name uitzendkrachten in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de banengroei van het afgelopen jaar. Daarnaast nam het aantal zelfstandigen zonder personeel toe. Ten opzichte van 2014 zijn er in Nederland 32.000 zelfstandigen bij gekomen. Een groot deel hoort bij de groep zzp’ers.

Minder vaste aanstellingen
Met de flexarbeid gaat het goed in Nederland maar het aantal vaste contracten dat wordt geboden aan werknemers in Nederland blijkt juist af te nemen. Ook in deze periode nam het aantal verstrekte vaste contracten af in Nederland. De afgelopen tijd nam het aantal verstrekte vaste contracten minder sterk af dan de periode van vorig jaar.

Meer mensen aan het werk
Het aantal mensen dat een betaalde baan heeft neemt toe in Nederland. Ten opzichte van 2014 nam in de maand augustus het aantal mensen dat betaald werk heeft toe met 84.000. De afgelopen drie maanden kwamen er in Nederland 12.000 werknemers bij in Nederland. Het ging vooral om werknemers die een fulltime baan kregen van 35 uur of meer per week.

Reactie van Technisch Werken
Nederland kan niet zonder flexwerk. Flexwerkers zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Bedrijven moeten flexibel kunnen inspelen op de economische ontwikkelingen. Als klanten meer orders plaatsen zullen bedrijven meer capaciteit moeten aanwenden om aan de vraag van de klanten te voldoen. De vraag van klanten kan echter ook veranderen soms wordt de vraag gereduceerd. Omdat voor veel bedrijven de personeelskosten de hoogste kostenpost zijn wordt op deze kostenpost ook het eerst bezuinigd. Daarom zullen bedrijven personeelsleden die geen effectieve bijdrage leveren aan de productie willen laten vertrekken tenzij ze op een efficiëntere manier kunnen worden ingezet. Door gebruik te maken van flexkrachten hebben bedrijven de mogelijkheid om personeel aan te nemen en te laten vertrekken op basis van de ontwikkelingen in het bedrijf. Flexwerk is een belangrijke motor voor de economie.