Aantal flexbanen in eerste kwartaal 2019 afgenomen

Vandaag worden er op technischwerken.nl verschillende berichten gepubliceerd over flexibele arbeid en flexwerkers. Het lijkt er op dat ook in 2019 flexwerk een belangrijk begrip is op de arbeidsmarkt maar ook in de politiek. De afgelopen jaren is het aantal flexwerkers in Nederland toegenomen. Uit het bericht dat eerder vandaag is gepubliceerd kwam naar voren dat het aantal flexwerkers in Nederland tot en met 2018 is gestegen. In 2019 lijkt er echter een keerpunt te ontstaan. In het eerst kwartaal van 2019 is namelijk het aantal flexbanen is voor het eerst in tien jaar afgenomen.

Dit bericht werd bekend gemaakt door het Financieele Dagblad (FD) op maandag 20 mei 2019. Dit bericht werd bekend gemaakt op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van vorig jaar is het aantal flexwerkers aan het begin van 2019 aanzienlijk gedaald. In het eerste kwartaal van 2019 daalde het aantal flexbanen in Nederland met zevenduizend banen in vergelijking tot dezelfde periode in 2018. Daarnaast nam ook de werkgelegenheid toe. Er waren aanzienlijk meer vacatures. Het aantal vaste banen steeg in het eerste kwartaal met 189.000.

Volgens het CBS zijn met name mensen met een praktijkgerichte opleiding werkzaam in een flexbaan. Ongeveer de helft van de werknemers met een lagere beroepsopleiding had een vaste baan in het eerste kwartaal. Bij werknemers met een hoge opleiding kwam dit aantal uit op 66,4 procent. Van de middelbaar opgeleiden had 62,8 procent een vast contract. Volgens het CBS valt het op dat met name onder laagopgeleiden het aantal flexwerkers toeneemt. In het eerste kwartaal van 2019 nam het aantal laagopgeleiden met een flexbaan nog toe met ongeveer zestienduizend. Onder middelbaar en hoogopgeleide werknemers nam het aantal werknemers op flexibele basis juist af.