Hoeveel procent van de werknemers werkt als flexwerker in 2019?

Uit de zogenaamde Flexobarometer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt naar voren dat in Nederland in het eerste kwartaal van 2019 ongeveer 34,2 procent van alle werknemers werkzaam is als flexwerker. Dat is het totale percentage flexwerkers waarbij ook de zelfstandigen zonder personeel zijn meegerekend. Ongeveer 12,5 procent van alle werkenden in Nederland werkt op zogenaamde zzp-basis. Ongeveer 21,7 procent werkt ook op flexibele basis maar heeft een tijdelijk contract, nul-uren contract, detachering, payroll constructie of werkt op basis van uitzendbeding.

Het aantal flexwerkers in Nederland neemt toe. Volgens sommige organisaties is dat geen goede ontwikkeling. Toch is deze conclusie te kort door de bocht. Flexibele arbeid wordt in Nederland populairder. Er zijn meer zzp’ers in Nederland werkzaam en ook uitzendwerk neemt toe. Voor bedrijven en werknemers wordt flexwerk steeds meer als een goede oplossing beschouwd. Bedrijven kunnen flexwerkers tijdens piekproductiemomenten inzetten en voor werkzoekenden is het vaak interessant om flexwerk aan te nemen omdat er veel flexwerk beschikbaar is en omdat flexwerk flexibel is. Bovendien is voor veel mensen een flexibel contract of uitzendwerk de eerste werkervaring op de arbeidsmarkt. Flexibele arbeid kan worden beschouwd als een interessante eerste stap in de loopbaan.