Dertig procent van beroepsbevolking werkt flexibel in 2016

De Wet werk en zekerheid die door de Nederlandse regering werd ingevoerd op de arbeidsmarkt moest er voor zorgen dat het aantal vaste contracten zou toenemen ten opzichte van flexibele dienstverbanden. Hoewel vverschillende partijen betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de Wet werk en zekerheid is de uitwerking van de wet buitengewoon teleurstellen. Ten minste, als men daadwerkelijk het flexibel werken in Nederland wil verminderen.  In plaats van een vermindering van het aantal flexibele arbeidscontracten neemt het aantal flexwerkers juist toe.

Meer flexibele arbeid

In de afgelopen tien jaar is het aantal werknemers dat werkzaam is in een flexibele schil gegroeid van een kwart naar een derde van de totale Nederlandse beroepsbevolking. Dit komt naar voren uit een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB). Deze analyse kwam tot stand op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de periode tussen 2005 en 2015 groeide de flexibele schil als onderdeel van de totale beroepsbevolking met 10 procentpunten naar 34 procent.

Minder vaste contracten

Volgens de analyse ging deze toename van flexibiliteit op de arbeidsmarkt ten koste van werknemers met een vast dienstverband. In dezelfde periode nam het aandeel van vaste arbeidscontracten op de arbeidsmarkt namelijk met hetzelfde percentage af. Daardoor kwam het aantal werknemers met een vast contract op 62 procent van de totale beroepsbevolking.

Flexibele schil

De flexibele schil is groter geworden. Met de flexibele schil worden alle werknemers bedoeld die op flexibele basis werken. Dit zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten maar ook payrollers. Ook zelfstandigen zonder personeel, de zogenaamde zzp’ers worden tot ee flexibele schil gerekend. Deze groep krijg niet direct veel te maken met de Wet Werk en Zekerheid maar moet wel met modelovereenkomsten werken die veel strenger zijn dan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR Verklaring) die in het verleden werd gebruikt.

Economische crisis

Volgens DNB is het aantal wwerknemers met een flexibel dienstverband niet toegenomen door de financiële crisis van de afgelopen jaren. Ook in de periode voor 2009 bleek her gemiddelde jaarlijkse tempo van de flexibilisering van de arbeidsmarkt ongeveer net zo hoog te zijn namelijk 1,4 procent yen opzichte van 1,3 procent in de periode na het uitbreken van de economische crisis.