WAB: vanaf welke dag heeft een werknemer recht op transitievergoeding vanaf 1 januari 2020?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft verschillende bepalingen en regels die van grote invloed zijn op met name flexibele arbeid in Nederland. Ook de transitievergoeding is in deze wet behandeld. Door de WAB vervalt de wachttermijn van 24 maanden voor de transitievergoeding.

Hoe lang de flexkracht heeft gewerkt, is dus niet meer relevant voor het bepalen of een werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Vanaf het begin van elk dienstverband hebben vaste werknemers én flexkrachten recht op een transitievergoeding. Werknemers hebben dus vanaf de eerste dag dat ze werkzaam zijn bij een organisatie recht op een transitievergoeding.