WAB: tot wanneer kan een werkgever de uren van een flexwerker met oproepovereenkomst wijzigen vanaf 1 januari 2020?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt er voor dat flexwerkers meer zekerheid krijgen met betrekking tot de uren die ze mogen werken. Een werkgever moet een oproepkracht tijdig op de hoogte brengen van de uren die de oproepkracht kan werken. Dit moet minimaal vier dagen van te voren gebeuren.

Trekt de werkgever de oproep vier dagen of korter voor het afgesproken tijdstip in? Dan heeft de flexkracht met oproepovereenkomst recht op het loon over de afgezegde uren. Ook als de werkgever de werkuren wijzigt, heeft de flexkracht recht op het loon over de verschoven uren in de oorspronkelijke oproep. De flexkracht hoeft de gewijzigde uren niet te accepteren.