WAB geeft flexwerkers meer bescherming vanaf 1 januari 2019

De WAB geeft werknemers die op flexibele basis werken meer bescherming en zekerheid. Werkgevers moeten flexkrachten met een oproepovereenkomst namelijk vanaf 1 januari 2019 ten minste vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch oproepen. Als de werkgever de flexkracht minder dan vier dagen van tevoren oproept, is de werknemer niet verplicht om te komen werken.

Als een werknemer echter korter dan vier dagen te horen krijgt dat zijn of haar dienst niet door gaat en de afgesproken uren komen te vervallen dan heeft de werknemer alsnog recht op het misgelopen loon.

En meer (financiële) zekerheid
Flexkrachten krijgen door de WAB meer zekerheid over de uren die zij moeten werken en uitbetaald krijgen. Dat betekent dus ook meer zekerheid over hun inkomsten. In de WAB staat namelijk ook dat flexkrachten recht hebben op het loon over de opgeroepen uren als de opdrachtgever te laat besluit de oproep te wijzigen of in te trekken en de werknemer daarvan te laat op de hoogte brengt. Daarvoor is de termijn van vier dagen, die hier voor beschreven is, van toepassing.