Wet Arbeidsmarkt in Balans en transitievergoeding

De Wet Arbeidsmarkt in Balans treed in werking vanaf 1 januari 2020 en zorgt voor een aantal grote veranderingen in het arbeidsrecht en ontslagrecht. Een belangrijke verandering heeft te maken met de zogenaamde transitievergoeding. De transitievergoeding is een andere benaming voor een ontslagvergoeding. Er is gekozen voor het woord transitie omdat de werknemer een transitie zal moeten ondergaan naar een andere baan bij een andere werkgever wanneer hij of zij ontslagen wordt. De term ontslagvergoeding wordt om die reden niet meer gehanteerd, ook niet in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

De WAB heeft een bepaling waarin staat de werknemer of werkneemster indien zijn of haar dienstverband door de werkgever wordt beëindigd recht heeft op een transitievergoeding voor de periode dat er werkzaamheden zijn verricht. In de praktijk betekent dit dat een werknemer vanaf de eerste werkdag recht heeft op een transitievergoeding.

Transitievergoeding en de proeftijd
Een werknemer bouwt vanaf de eerste werkdag transitievergoeding op. Dat betekent ook dat vanaf de eerste dag van de proeftijd een transitievergoeding wordt opgebouwd. Als een werknemer tijdens de proeftijd wordt ontslagen of zijn of haar dienstverband om andere redenen wordt stopgezet dan zal de werkgever een transitievergoeding moeten betalen.

Hoogte van de transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding is 1/3de van een maandsalaris per gewerkt jaar. Als een werknemer korter dan een jaar heeft gewekt zal de werknemer een transitievergoeding moeten ontvangen naar ratio. Het wordt voor werkgevers dus per 1 januari 2020 duurder om werknemers met een kort dienst verband te ontslaan. Er wordt echter geen extra transitievergoeding berekend over de jaren dat iemand extra heeft gewerkt bovenop een tien jarig dienstverband. Dat was in het verleden wel het geval. Daarom wordt het ontslaan van werknemers met een langdurig dienstverband in de toekomst minder duur voor een bedrijf.