Veel zzp’ers voldoen in 2016 niet aan nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Door de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is er veel verandert voor zzp’ers en hun opdrachtgevers in Nederland. Uitzendbureau Randstad heeft een scan gehouden onder zzp’ers waaruit naar voren is gekomen dat veel zzp’ers die nu nog op basis van VAR-verklaring werken op basis van de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) niet als zelfstandige aan de slag kunnen. Het uitzendbureau benoemd in het rapport een percentage van 90 procent als men het heeft over de zzp’ers die voorlopig niet kunnen werken onder de ingevoerde Wet-DBA . De Wet-DBA is nu twee maanden van kracht.

Waarom voldoen de zzp’ers niet aan de Wet-DBA?
Sinds het moment dat de Wet-DBA van kracht is gegaan is er veel verandert. De zzp’ers die nog met een VAR-verklaring werken hebben dikwijls een verkeerde opdrachtomschrijving of werken te lang voor dezelfde opdrachtgever waardoor er alsnog sprake kan zijn van een schijnconstructie. Juist deze schijnconstructies zouden worden aangepakt door de Wet-DBA. Deze wet schrijft tevens voor dat opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel met elkaar afspraken moeten vastleggen in een zogenoemde modelovereenkomst. Door de modelovereenkomsten kan de overheid sneller en makkelijker controleren of iemand inderdaad als zelfstandig ondernemer werkt. De zzp’er en de opdrachtgever zijn door de nieuwe wet verantwoordelijk voor de juiste afspraken hierover.

Deze modelovereenkomst bevat vaste onderdelen en moet getoetst worden door de belastingdienst. Als de modelovereenkomst is goedgekeurd en men houdt zich in de praktijk ook aan de inhoud van de praktijkovereenkomst dan is er niets aan de hand en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen en andere premies af te dragen. Als er echter geen modelovereenkomst is of men houdt zich niet aan de inhoud van deze overeenkomst dan kan een bedrijf later alsnog door de belastingdienst worden geconfronteerd met naheffingen. Dat kunnen behoorlijke bedragen zijn. Daarom is het belangrijk dat opdrachtgevers en zzp’ers van te voren duidelijke afspraken vastleggen en hun modelovereenkomsten laten toetsen door de belastingdienst.

Het blijkt uit het onderzoek dat veel zzp’ers in feite werkzaamheden uitvoeren als een werknemer en niet als een zelfstandige. Hierdoor is er sprake van een schijnconstructie en wordt er verkapt loon betaald exclusief de loonheffingen en premieafdrachten. Vooral de mate waarin een zzp’er daadwerkelijk zelfstandig opdrachten uitvoert is een belangrijke indicator of en hoeveel belasting betaald moet worden door de werkgever.

Reactie van Technisch Werken
De aanpak van schijnconstructies tussen zzp’ers en hun opdrachtgevers was noodzakelijk omdat de overheid veel inkomsten mis liep. De overheid ontving minder premies voor de werknemersverzekeringen doordat er sprake was van een flinke toename in het aantal zzp’ers in Nederland. Daarom wil de overheid duidelijkheid hebben of iemand daadwerkelijk als een zelfstandige een opdracht uitvoert of feitelijk toch in een soort loondienst functioneert. De modelovereenkomst moet hier duidelijkheid over bieden. Het spreekt voor zich dat bedrijven en zzp’ers zich wel moeten houden aan de inhoud van deze modelovereenkomsten.