Meldpunt Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 2016

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) zorgt voor veel onduidelijkheid op de arbeidsmarkt.  De Wet DBA is in mei 2015 ingevoerd en heeft de zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie vervangen. Deze VAR moest duidelijkheid verschaffen over de verhouding tussen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel.  In de praktijk bleek dat de VAR geen waterdichte oplossing was. Er was met de VAR nog steeds de mogelijkheid om schijnconstructies te handhaven. De Wet Deregulering Arbeidsrelaties moest hier een oplossing voor bieden.

Omdat er veel onduidelijk is over de Wet DBA is een vraagbaak of meldpunt nodig. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën maakte maandag 19 september bekend dat er een dergelijk meldpunt gaat komen. Op deze maandag werd de eerstevoortgangsrapportage van de Wet DBA door de staatssecretaris gepubliceerd. Het meldpunt nieuwe meldpunt dat daarin is benoemd moet “eventuele knelpunten” omtrent de Wet DBA gaan oplossen.

Omdat veel bedrijven en zzp’ers lang moeten wachten op de beoordeling van de modelovereenkomsten komt er extra capaciteit bij de fiscus voor de beoordeling van ingediende modelcontracten. Daarnaast wordt er met branche- en koepelorganisaties gekeken hoe de communicatie rondom deze wet verbeterd kan  worden.